Drukuj
Kategoria: Uncategorised Odsłony: 1375

 Kształtowanie postaw prozdrowotnych wśród dzieci

Edukacja zdrowotna to kształtowanie w uczniach odpowiedniej świadomości zdrowotnej, uczenie ich jak dbać o swoje zdrowie i ludzi w otoczeniu oraz nauka kształtowania zdrowego otoczenia. W szkole edukacja zdrowotna nie funkcjonuje jako odrębny przedmiot, jest ona elementem wielu różnych przedmiotów, w ramach których kształtuje się odpowiednie postawy i umiejętności praktyczne uczniów.

 

Edukacja zdrowotna nie tylko dla dzieci

Edukacja zdrowotna to proces, który należy zaczynać jak najwcześniej. Im młodsze dziecko, tym większe szanse na wyrobienie prawidłowych postaw. Jednak nie oznacza to, że wraz z końcem nauki szkolnej, kończy się etap edukacji zdrowotnej, przeciwnie edukacja zdrowotna to proces, który trwa całe życie.

 

 

W edukacji zdrowotnej szczególny nacisk kładzie się na kilka obszarów, są to:

 

1.Higiena osobista i otoczenia

2.Pierwsza pomoc

3.Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

4.Prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczna

5. Zdrowy wypoczynek

6. Dbałość o zdrowie psychospołeczne

7. Edukacja seksualna

8. Nacisk na negatywny wpływ narkotyków

9. Przeciwdziałanie przemocy i mobbingowi

  

Tagged Under